شرکت گلرنگ سیستم (سهامی خاص) یک شرکت فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد که با هدف ارایه راه حل های فناوری اطلاعات در جهت کمک به افزایش بهره وری و ارتقا، توانمندسازی و افزایش سود آوری گروه صنعتی گلرنگ به عنوان بازوی مدیریت ارشد از ابتدای تاسیس گروه ایجاد و در گذر زمان به رشد و بالندگی رسیده است.

به عنوان مشاور DevOps Transformation بخشی از وظایف تیم ALM-DevOps به شرح زیر است.

Talk to different stack holders and discuss current technical problems in the area of DevOps, Create or find innovative ways and solutions to resolve technical problems the "Golrang system" has. Create POC for possible solutions and present them to the staff of different teams and get them on board and use their knowledge to alter POC and finalize it. Define Different Courses and plan to hold them in the company to train team members and make them ready to start working in a new way