در این ویدیو آقای Akshay Anand به آینده itil و دلایل و روند ایجاد نسخه ۴ و تغییرات ایجاد شده در این نسخه و اسناد و مدارک مرتبط می پردازند.