در این سند به بررسی نسخه جدید نرم افزار TFS با عنوان TFS 2017 Update 2 پرداخته و امکانات جدید اضافه شده بر اساس Release Note منتشر شده مایکروسافت بررسی می گردند.

جهت دانلود این نسخه به این کلیک مراجعه کنید.


لیست کلی این به روز رسانی ها به شرح زیر است.

نمایش Work Item ها به همراه یک تصویر کوچک و رنگ خواهد بود.
معرفی Delivery Plans
جستجو و پیدا کردن WorkItem ها با کمک Work Item Search
به روز رسانی ساختار Branch policies Configuration
روش ایجاد و مدیریت pull reqest ها دچار بهبود ها و امکانات جدید زیادی شده
نمایش گرافیکی تاریخچه سورس کدهای به کمک Git graphs
قابلیت ایجاد و نمایش Git Tag در پنل تحت وب
به روز رسانی ساختار package management
معرفی ساختار جدید build definition editor
به روز رسانی های متعدد deploying to Azure Web Apps
به روز رسانی های متعدد درdeploying containers
معرفی conditional build tasks
معرفی out-of-the-box notifications

در زیر می تونید جزئیات امکانات جدید اضافه شده رو بر اساس feature area مشاهده کنید:

Work item tracking
Version control
Pull requests
Package Management
Build and release
Testing
Warehouse
Administration
Microsoft Teams integrationTFS 2018 final release

جزئیات کامل امکانات اضافه شده در سند ضمیمه این مقاله قابل مشاهده است.

مستندات

آموزش کامل امکانات جدید TFS 2017 update 2