شرکت Trulia جهت پیشبرد محصولات نرم افزاری خود از jira و bitbucket استفاده نموده است، در زیر مهندسین این شرکت به تشریح چرایی این انتخاب می پردازند.