شرکت AutoDesk از نرم افزار jira برای مدیریت تعامل چندین هزار مهندس خود استفاده می نماید، در ویدیو زیر جزئیات نحوه استفاده این شرکت از راهکار jira بیان شده است.