دوره آموزش Jenkins 2 Essentials به عنوان نقطه شروع در استفاده از ابزار Jenkins در نظر گرفته شده است، و تلاش دارد تا ابتدا با مشخص نمودن جایگاه این ابزار در زنجیره ابزارهای DevOps چرایی استفاده از این ابزار و جایگزین های آن را تعریف نماید و سپس به نحوه نصب و استقرار این ابزار در سیستم عامل های مختلف، معماری طراحی جنکینز، انواع پروژه ها و حالت های Scripted Pipelines و Declarative Pipeline خواهد پرداخت. 

Published: May 20, 2020
Course Title: Jenkins 2 Essentials –Level 100
Audiences: Developers, Software Architects, IT Managers
Prerequisites: Minimum 2 Year Software Development Experience, Basic Git Version Control Knowledge
Technology: Jenkins, Linux Base Operating System
Course Hours: 30 Hour
Author: Ali Azhdari
Provided by: www.ALM-DEVOPS.COM

مدت دوره: ۳۰ ساعت
پیش نیاز: حداقل ۲ سال سابقه توسعه نرم افزار، آشنایی با ورژن کنترل Git و مفاهیم DevOps
مخاطب: توسعه دهندگان نرم افزار، مدیران تیم های توسعه نرم افزار
اهداف دوره: آموزش معماری ابزار Jenkins و نحوه استفاده از ابزار جهت ساختن Pipeline های CI و CD
مولف: علی اژدری
ارائه دهنده: www.ALM-DEVOPS.COM

در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 • معماری  Jenkins 2 را تشریح نماید.
 • پیکربندی های استاندارد Jenkins را تشریح نماید.
 • نصب و پیکربندی Jenkins در سیستم عامل های ویندوز و Linux
 • Administration ابزار Jenkins را بر عهده بگیرد.
 • Plug-in های مورد نیاز را مشخص نموده و نصب و اجرا نماید.
 • تفاوت بین مدل های مختلف پروژه های Jenkins را تشریح نماید.
 • با توجه به نیاز جاری سازمان، نوع پروژه ها صحیح را انتخاب نموده و پیاده سازی نماید.
 • تفاوت دو مدل Scripted Pipelines و Declarative Pipeline را تشریح نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا پیش ثبت نام در این دوره با ارسال ایمیل حاوی نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود به ایمیل Info@ALM-DevOps.com اقدام نمایید. 

سرفصل های این دوره به شرح زیر می باشند.

Part 5 - Jenkins 2 Foundations

 • Scripted Pipelines Versus Declarative Pipelines
 • Masters, Nodes, Agents, and Executors
 • Working with the Jenkins DSL
 • Developing a Pipeline Script
 • Notifications and Reports

Part 6 - Jenkins Views and Freestyle Projects

 • Setting up Freestyle Projects
 • Setting up a View to Manage our Projects

Part 7 - Pipeline Execution Flow

 • Triggering Jobs
 • User Input
 • Flow Control Options
 • Dealing with Concurrency

Part 8 - Access and Security

 • Securing Jenkins
 • Credentials in Jenkins
 • Administering Credentials
 • Creating and Managing Credentials
 • Advanced Credentials: Role-Based Access
 • Working with Credentials in the Pipeline
 • Controlling Script Security

Part 1 - Introducing Jenkins 2

 • What Is Jenkins 2
 • The Jenkinsfile
 • Declarative Pipelines
 • Blue Ocean Interface
 • New Job Types in Jenkins 2

Part 2 - Reasons for the Shift

 • DevOps Movement
 • Assembling Pipelines
 • Resumability
 • Configurability
 • Sharing Workspaces
 • Specialized Knowledge
 • Access to Logic
 • Pipeline Source Management
 • Meeting the Challenges
 • Compatibility

Part 3 - Installing and Setting up Jenkins

 • Continuous Delivery
 • Setting up Jenkins
 • The Jenkins Dashboard
 • User Management

Part 4 - Administering Jenkins

 • Plugin Management
 • Updating and Upgrading Jenkins
 • Configuring Jenkins for Production