آموزش Azure devops 2020

تاریخ برگزاری

روزهای 24- 25 دی ماه 99 (دو روز کامل مجموعاً 16 س

شهریه دوره

1,800,000 تومان  شامل حضور در وبینار آنلاین دوره و دریافت بسته آموزشی دیجیتالی

مدرس

علی اژدری (مشاور حوزه DevOps و تحول دیجیتال)