دوره ویدیویی آموزش اصول دواپس یا DevOps Fundamentals

این دوره به طور خاص جهت آموزش تعاریف و اصول دواپس، و بررسی روش های پیاده سازی دواپس در سازمان ها و استارت آپ ها طراحی شده است. این دوره به شما کمک خواهد نمود تا یک استراتژی جهت اجرای دواپس در سازمان ها تهیه نموده و آن را به صورت تدریجی یا Continuous improvement اجرا نمایید.

 جزئیات ییشتر

 

400,000 تومان