دوره آموزش طراحی DevOps Roadmap برای سازمان شما

این دوره به شکل خاص جهت آموزش ابزارها و اکوسیستم موجود در فضای دواپس و نحوه انتخاب ابزارها طراحی شده است. در این دوره نیازهای مرتبط با طراحی نقشه راه دواپس، هم از دید مهندسین دواپس و هم از دید مدیران و سرپرستان سازمان ها بررسی خواهد شد.

 

جزئیات بیشتر

1,000,000 تومان

دوره ویدیویی آموزش اصول دواپس یا DevOps Fundamentals

این دوره به طور خاص جهت آموزش تعاریف و اصول دواپس و معرفی ابزارهای مرتبط و کلود، و بررسی روش های پیاده سازی دواپس در سازمان ها و استارت آپ ها طراحی شده است. این دوره به شما کمک خواهد نمود تا یک استراتژی جهت اجرای دواپس در سازمان ها تهیه نموده و آن را به صورت تدریجی یا Continuous improvement اجرا نمایید.

 جزئیات بیشتر

 

500,000 تومان