دوره آموزش مدیریت محصول اجایل با اسکرام

این دوره به بررسی مشکلات رایج در پیاده سازی فرآیند مدیریت محصول و چگونگی رفع آنها می پردازد.این دوره به تیم هایی که در تعریف نقش مالک محصول و محدوده اختیارات او دچار مشکل هستند توصیه می گردد.

جزئیات بیشتر

450,000 تومان

دوره آموزش مقدماتی اسکرام

این دوره در ابتدا اصول Scrum را معرفی نموده و سپس در هر گام با بررسی یک مثال تلاش دارد مفاهیم را به شکل کارگاهی به دانشجو منتقل نماید. این دوره به تیم هایی که فکر می کنند در حال استفاده از اسکرام هستند ولی از اجرای خود راضی نیستند توصیه می گردد.

 جزئیات بیشتر 

 

500,000 تومان