پیاده سازی DevOps در ابعاد مختلف خود در سازمان دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد، و نیازمند یک Road Map مشخص می باشد. تیم Alm-DevOps تجربه پیاده سازی DevOps Transformation در سازمان های مختلف چه در ابعاد فرهنگ و فرآیند و چه در ابعاد ابزارها را داراست.

ایجاد یک رودمپ در ابتدا نیازمند مشخص شدن تیم فنی تصمیم گیرنده از طرف سازمان است، نام این تیم Platform Engineering Team بوده و اعضای آن شامل نمایندگانی از تمام تیم های ذینفع هستند تا دغدغه تیم های مختلف در نظر گرفته شده و مقاومت کمتری در مقابل تغییرات ایجاد شود.

گام دوم بررسی وضعیت جاری سازمان و اندازه گیری مقادیر متریک های مرتبط با DevOps Transformation ( این موضوع به دلیل تعیین وضعیت جاری سازمان و مشخص شدن نقطه شروع الزامی است و این متریک ها باید به ازاء هر تیم جمع آوری شود) می باشد و پس از آن رودمپ مرتبط با فرهنگ و فرآیند و ابزارها نیاز به طراحی و دریافت تاییدیه از Platform Engineering Team دارد.

هدف ایجاد یک سیستم واحد مهندسی در سازمان و یکپارچه سازی راهکارهای مورد استفاده در سازمان است، One Engineering system یا 1ES.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش تماس با ما مراجعه بفرمایید.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات