دوره ویدیویی آموزش مدیریت Git Repo ها با استفاده از Azure DevOps 2020

این دوره به طور خاص به روش صحیح پیاده سازی Version control گیت می پردازد و اهمیت زیر سیستم Repos و تاثیر متقابل آن بر بخش های مدیریت محصول و اسکرام و ساختار های خودکار سازی بیلدها و ریلیزها خواهد پرداخت.

 

جزئیات بیشتر

 

300,000 تومان

دوره ویدیویی آموزش مدیریت محصول چابک و تیم اسکرام با استفاده از Azure DevOps 2020 Boards

این دوره به روش های مفید در پیاده سازی اسکرام و کانبان در تیم های نرم افزاری خواهد پرداخت و تمامی اطلاعات لازم جهت پیاده سازی محصولات نرم افزاری با کمک فریمورکهای Kanban و Scrum را در ابزار Azure DevOps ارائه می نماید.

 

جزئیات بیشتر

 

400,000 تومان

دوره ویدیویی آموزش مدیریت Azure DevOps 2020

این دوره به طور خاص به مشکل معمول سازمان های ایرانی در نصب و استقرار و مدیریت ساختار این ابزار تمرکز دارد، و در انتهای این دوره شما تمام توانایی های لازم جهت مدیریت Azure DevOps را فرا خواهید گرفت. موارد لحاظ شده در این دوره در هیچ دوره آموزشی انگلیسی زبان نیز مطرح نشده اند.

 

 جزئیات بیشتر

490,000 تومان