در سال های اخیر Containerization به رویکردی غالب در توسعه نرم افزار تبدیل شده و به عنوان روش جایگزین کننده Virtualization مطرح شده است. علاوه بر توسعه نرم افزار از این تکنولوژی در پیاده سازی و نگهداری ابزارها و تکنولوژی های دیگر نیز استفاده می گردد.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات