ابزار Azure DevOps یا TFS مایکروسافت ( نام قبلی این ابزار Team Foundation Server بوده است ) یکی از بهترین راهکارها جهت مدیریت محصولات نرم افزاری به روش Scrum است. این ابزار دارای کپسول های زیر است. بیشتر...