مجموعه مو تن رو با همدلی و همکاری جوانان مستعد و با انگیزه ایرانی و همچنین حمایت سرمایه گذارانی با سابقه 50 ساله در زمینه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در سال1395متولد شد.

وظیفه تیم ALM-DevOps ارائه مشاوره و آموزش و پیاده سازی راهکارها و ابزارهای لازم در زمینه DevOps می باشد.