اطلسیان یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه ارائه راهکاری مرتبط با تولید و نگهداری راهکاری نرم افزاری است، معروف ترین محصول این شرکت Jira وظیفه مدیریت وظایف یا issue ها را بر عهده داشته و با استفاده از قالب های متنوع پروژه سعی در ارائه راهکاری خاص جهت مدیریت پروژه، مدیریت چهارچوب اجایل و غیره دارد.

جهت آشنایی بیشتر با این شرکت به مقاله Atlassian چیست مراجعه نمایید.

در راهکار اطلسیان هر ابزار جایگاه خاص خود را داشته و مجموعه ابزارها در کنار هم ارائه دهنده راهکار یکپارچه Atlassian ALM Suite هستند. دو رقیب دیگر این راهکار Microsoft Azure DevOps و Gitlab هستند، که هر کدام به نسبت دیگری دارای نقاط ضعف و قوت خود می باشند.

برخی از مشتریان این راهکار به شرح زیر هستند.

هر کدام از ابزارهای موجود در ALM Suite باید به صورت جداگانه نصب و فعال شده و سپس به سایر ابزارها متصل گردد. 

 

ابزارهای Plan & track

ابزارهای Agile برای تیم های Agile

در تمام مدت برنامه ریزی و توسعه و ارائه محصول بر برنامه زمانی محصول متعهد باقی خواهید ماند.

ابزارهای Support & fix

رفع Incident در مدت زمان کوتاه تر

با متحد کردن بخش های توسعه نرم افزار و Operation و پشتیبانی مدت زمان downtime را کاهش دهید.

ابزارهای Code, build, & ship

توسعه محصولات به سرعت خلاقیت شما

برنامه ریزی برای پروژه های نرم افزاری، همکاری در توسعه کدها و تست و deploy محصولات.

ابزارهای Collaborate

همکاری با تیم های مختلف جهت پیشبرد پروژه ها

ایجاد، دسته بندی، بحث و گفتگو و اتمام کارها با یکدیگر

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات