دوره آموزش Azure مدرک Azure Fundamentals - AZ-900

این دوره به زبان فارسی و بر اساس سرفصل های شرکت مایکروسافت تهیه شده است و به شما جهت اشنایی با اصول کلاود مایکروسافت و خدمات آن کمک خواهد نمود، همچنین این دوره به شما جهت اخذ مدرک مرتبط نیز کمک خواهد نمود و مطالب لازم برای اخذ مدرک مایکروسافت را در اختیار شما قرار می دهد. مدرس خود دارای این مدرک می باشد. (این دوره در حال ضبط می باشد و قیمت جاری با تخفیف پیش خرید محاسبه شده است)

 جزئیات بیشتر

 

200,000 تومان