دوره آموزش Azure مدرک Azure Fundamentals - AZ-900

این دوره به زبان فارسی و بر اساس سرفصل های شرکت مایکروسافت تهیه شده است و به شما جهت اشنایی با اصول کلاود مایکروسافت و خدمات آن کمک خواهد نمود، همچنین این دوره به شما جهت اخذ مدرک مرتبط نیز کمک خواهد نمود و مطالب لازم برای اخذ مدرک مایکروسافت را در اختیار شما قرار می دهد. مدرس خود دارای این مدرک می باشد. (این دوره در حال ضبط می باشد)

 جزئیات بیشتر

 

890,000 تومان