مدل اجرایی پردازش ابری Serverless یکی از مقرون به صرفه ترین خدمات قابل دریافت در زیرساخت های ابری است. در این مدل ارائه دهنده خدمات ابری مسئولیت اجرای سرور ها ومدیریت آنها را بر عهده دارد و مدل قیمت گذاری بر اساس میزان استفاده شده از توان پردازی می باشد.
به عنوان مثال اگر ما نیاز به اجرا شدن یک کد پایتون در زمان های مشخصی در روز داشته باشیم، نیازمند اجرای کد بر روی یک سرور و یا کانتینر هستیم که سربار سیستم عامل و یا ایجاد Container را در بر خواهد داشت، در حالت Serverless  فقط کد را نوشته و زمانبندی اجرای آن را مشخص می نمایید، کد در زمان مشخص اجرا و لاگ های مرتبط نیز جهت استفاده های آتی جمع آوری خواهد شد، پیچیدگی و هزینه این روش پیاده سازی، چندین برابر کمتر از روش هایی مثل استفاده از Container است.
برخی پیاده سازی های Serverless به صورت Hosted و سهم بازار آنها در سال ۲۰۱۹ به شرح زیر هستند.
  • Azure Functions - 14%
  • AWS Lambda - 53%
  • Google Cloud Functions - 18%
برخی پیاده سازی های Serverless به صورت قابل نصب در On-premise و سهم بازار آنها در سال ۲۰۱۹ به شرح زیر هستند.
  • Knative - 34%
  • OpenFaaS - 15%
  • Kubeless - 11%

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به نظرسنجی CNCF 2019 مراجعه بفرمایید.