پیشگامان DevOps سعی در پاسخگویی به نیاز تیم های Infrastructure و Operation جهت استفاده از مدل Agile داشتند، مدلی که بر ارائه هرچه زودتر ارزش به مشتری تمرکز دارد. DevOps موفقیت های زیادی کسب کرد ولی بدون سرعت بخشیدن و افزایش اطمینان از تغییرات اعمال شده در پایگاه داده بخشی از چرخه ارائه ارزش به مشتری دچار مشکل خواهد بود.

بر همین اساس نیاز است تیم های دیتابیس مدل تعامل خود با تیم های توسعه و زیرساخت را باز تعریف نمایند و به مدل DevOps برای Database بپیوندند. در کلیت این مدل مانند DevOps تیم دیتابیس باید از فرآیندها برای کنترل تغییرات جدید استفاده نماید، همچنین تغییرات در پایگاه داده باید در ورژن کنترل ذخیره شده و تست های مشخصی جهت کنترل صحت تغییرات توسعه داده شده و اجرا شوند.

موضوعی که باعث پیچیده تر شدن کنترل تغییرات دیتابیس می شود وجود State یا وضعیت در دیتابیس است، به این معنی که دیتابیس شما دارای اطلاعات منحصر به فردی در خود می باشد که در حین تغییرات نباید از بین بروند و یا integrity آنها با مشکل مواجه شود و این موضوع به ازای هر کدام از مشتریان سازمان می تواند تکرار شود و اجرای خودکار بعضی فرآیندها را سخت تر نماید.

 شرکت های مختلفی سعی در ارائه ابزارهایی جهت کمک به پیاده سازی فرآیندهای مرتبط با Database DevOps داشته اند، البته این ابزارها سعی در رفع مشکلات مرتبط با دیتابیس در DevOps به صورت خاص داشته اند و در سایر بخش ها مثل ورژن کنترل و Build امکان استفاده از ابزارهای معمول فراهم است.

طبق گزارش State of DevOps Tools 2019 فعالان این حیطه ۴ شرکت زیر هستند. (البته معمولا در این گزارشات برخی ابزارها از قلم می افتند)

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات