یکی از برترین شرکت های موفق در زمینه ارائه ابزار بر بستر تکنولوژی های شرکت مایکروسافت شرکت آلمانی Redgate بوده است. یکی از زمینه هایی کاری این شرکت ارائه محصولات مرتبط با مدیریت دیتابیس های Microsoft SQL Server و Oracle می باشد.

از سالیان دور این شرکت با تولید بسته Redgate Sql Toolbelt سعی در ارائه ابزارهای مرتبط با مدیریت دیتابیس داشته است، در 3 سال گذشته و با تغییر رویکردهای تیم های نرم افزاری و پیاده سازی فریمورک هایی مثل اجایل و پرکتیس هایی مثل DevOps تیم های پایگاه داده با افزایش نرخ تغییرات پایگاه داده ها روبرو شدند و کنترل این تغییرات به شکل گذشته امکان پذیر نبود.

از طرفی ابزار کنترل تغییرات Database مایکروسافت به نام SQL Server Data Tools یا SSDT جوابگوی نرخ تغییرات و نیازمندی های موجود نبود. جهت رفع مشکلات ذکر شده تیم مایکروسافت و Redgate محصول SSDT مایکروسافت و امکانات موجود در محصولات Redgate را ترکیب نموده و مجموعه ابزارهای جدیدی با اتکا به Visual Studio و Sql Server Management Studio ارائه نمودند.

وظیفه این ابزارها اعمال ورژن کنترل Git بر روی اشیاء و دیتا موجود در Database، کنترل و خودکار سازی تغییرات دیتابیس، ایجاد دیتابیس ها با سرعت و حجم پایین جهت استفاده در محیط های تست و مانیتورینگ یکپارچه سرورها و دیتابیس ها است.