تیم ALM-DevOps با توجه به سابقه خود در مشاوره و پیاده سازی DevOps در استارت آپ ها و سازمان های مختلف، متاسفانه معمولا با یک مشکل عمومی برخورد داشته و این مشکل عدم شناخت و تعریف درست از DevOps می باشد ( البته این اتفاق قبلا برای فریمورک هایی مثل اسکرام نیز رخ داده و باعث شکست های متعدد در پیاده سازی آن در ایران شده است )، این عدم شناخت متاسفانه از لایه های بالا شروع شده و باعث محدود کردن DevOps به مجموعه ابزارهایی مشخص بلاخص در حیطه زیرساخت شده است. این موضوع از آگهی های استخدامی سازمانها درباره استخدام DevOps Engineer نیز مشهود است.

ابتدا در گام اول نیاز است مشخص شود DevOps چیست و چه اسناد و مدارکی دال بر مفید بود و عملیاتی بودن آن موجود است و از چه روش هایی می توان جهت پیاده سازی آن استفاده نمود، جواب این سوالات در سند DevOps چیست ارائه شده است.

سپس باید به بررسی ۵ سطح DevOps بپردازیم.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات