AWS با market share نزدیک به ۳۰ درصد در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده خدمات پردازش ابری است، AWS رسما در سال ۲۰۰۶ شروع به فعالیت نمود و در حال حاضر ارائه دهنده ۵۰ محصول متفاوت می باشد. سرعت انتشار این محصولات و سرویسها بسیار بالا بوده و هرساله شاهد ارائه محصولات جدیدی بر بستر AWS هستیم.

در تصویر زیر خلاصه ایی از خدمات قابل ارائه توسط این شرکت را مشاهده می نمایید.

 
 خدمات اصلی یا Core Service های AWS به شرح زیر هستند.

Compute

شامل لیست متنوعی از محصولات ارائه دهنده خدمات پردازشی بر بستر cloud است، محصولاتی مثل
 • Amazon Elastic Compute Cloud یا EC2
 • EC2 Auto Scaling
 • AWS Lambda
 •  Amazon EC2 Container Service یا ECS

 Networking

شامل لیست متنوعی از محصولات برای مدیریت شبکه مجازی بر بستر Cloud شما است، محصولاتی مثل
 • Amazon Virtual Private Cloud یا VPC
 • Amazon Route 53
 • Elastic Load Balancer یا ELB

 SECURITY AND COMPLIANCE

امنیت ابر آمازون بالاترین اولویت را برای این شرکت داشته و در این راستا خدمات زیر ارائه شده است.
 • AWS Identity and Access Management یا IAM
 • Amazon Inspector
 • AWS Certificate Manager ACM
 • AWS Directory Service
 • AWS Web Application Firewall
 • AWS Shield

STORAGE AND CONTENT DELIVERY

AWS با توجه به نیاز مشتری محصولات متفاوتی را جهت نگهداری داده ها ایجاد نموده است تا نیازهای تجاری مختلف کاربران خود را پوشش دهد، این محصولات شامل:

 • Amazon Simple Shared Storage یا S3
 • Amazon Glacier
 • Amazon Elastic Block Storage
 • Amazon Elastic File System
 • AWS Storage Gateway
 • Amazon CloudFront

DATABASE

AWS در زمینه دیتابیس انواع relational و NoSQL و مدل های data warehousing و in-memory caching را به شکل کاملا مدیریت شده یا PaaS ارائه می نماید. که شامل:
 • Amazon Relational Database Service RDS
 • Amazon DynamoDB
 • Amazon Redshift
 • Amazon ElastiCache
 • Amazon Aurora

 ANALYTICS

آمازون روشهای مختلفی را جهت تحلیل اطلاعات در اختیار شما قرار می دهد.
 • Amazon Athena
 • Amazon EMR
 • Amazon Elasticsearch Service
 • Amazon CloudSearch
 • AWS Data Pipeline
 • Amazon Kinesis
 • Amazon QuickSight

APPLICATION SERVICES

AWS زیرساختهای لازم جهت اجرای application بر بستر خود را فراهم آورده است. 

 • Amazon API Gateway
 • AWS Step Functions
 • Amazon Simple Workflow Service
 • Amazon Elastic Transcoder

DEVELOPER TOOLS

AWS جهت ایجاد یکپارچگی بین محیط توسعه و سرویسهای مشتریان خدمات مرتبط با توسعه و پابلیش خودکار را ارائه می نماید.
 • AWS CodeCommit
 • AWS CodePipeline
 • AWS CodeBuild
 • AWS CodeDeploy 

MANAGEMENT TOOLS

 AWS جهت کمک به متخصصان system administrator و IT administrator و developer امکان مدیریت و مانیتورینگ مفید و در عین حال ساده را فراهم نموده است.
 • AWS CloudFormation
 • AWS Service Catalog
 • AWS OpsWorks
 • Amazon CloudWatch
 • AWS Config
 • AWS CloudTrail

MESSAGING

 خدمات مرتبط با ارسال notification و پیغام رسانی آمازون به شرح زیر هستند.
 • Amazon Simple Notification Service یا SNS
 • Amazon Simple Email Service یا SES
 • Amazon Simple Queue Service یا SQS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

 خدمات هوش مصنوعی ارائه شده توسط AWS به شرح زیر هستند.
 • Amazon Lex
 • Amazon Polly
 • Amazon Rekognition
 • Amazon Machine Learning

INTERNET OF THINGS IOT

خدمات iot موجود در  aws در راستای نزدیک تر و یکپارچه نمودن اشیا و اینترنت به یکدیگر می باشد.
 • AWS IoT Platform
 • AWS Greengrass
 • AWS IoT Button

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات