ITIL پذیرفته شده ترین رویکرد در جهان جهت مدیریت سرویسهای IT است. ITIL تاکنون دارای ۴ نسخه بوده است، نسخه ۳ در سال ۲۰۰۷ ارائه شد و نسخه غالب پیاده سازی شده در سازمان ها این نسخه می باشد و نسخه ۴ در سال ۲۰۱۹ ارائه شد که پیاده سازی آن با توجه به تفاوت های زیاد بین نسخه ۳ و ۴ حتی برای سازمان هایی که itil v3 را پیاده سازی نموده اند دشوار خواهد بود. علت این موضوع رویکرد متفاوت نسخه ۳ و ۴ به نسبت یکدیگر و حتی گردش ۱۸۰ درجه این فریمورک می باشد.

نسخه ۳ دارای ساختار waterfall بوده و باعث پیاده سازی سیلوهای مختلفی در سازمان میشد در حالی که نسخه ۴ نقطه توجه خود را خلق ارزش یا value در نظر گرفته و سعی نموده با همزیستی Bimodal و Trimodal با سایر فریمورک ها مثل DevOps این نکته را که یک فریمورک توانایی پاسخگویی به تمام نیازهای مدیریت IT را ندارد بپذیرد.

ITIL 4 به انقلاب صنعتی ۴ ام اشاره داشته و عدد ۴ بعد از نام ITIL به همین معنا است.

بخشی از تغییرات موجود در ITIL 4 به شرح زیر هستند:

  • ساختار کتاب ها به شکل کلی تغییر نموده و کتاب دوره Foundation به صورت مستقل ارائه شده و سایر ماژول های آموزشی نیز دارای کتاب ها و منابع مستقل هستند، همچنین در تشریح موارد از ساختار داستانی استفاده شده است و سازمانی به نام Axle و تعدادی نقش تعریف می گردد و نحوه پیاده سازی فریمورک ITIL در این سازمان به صورت نمونه بیان می گردد. مانند این ساختار داستان گونه قبلا در کتاب هایی مثل The Phoenix Project و The Unicorn Project که از کتاب های مهم حوزه DevOps هستند مشاهده شده بود.
  • تبدیل 26 Processes نسخه ۳ به 34 Practices - تغییرات در این بخش بسیار زیاد بوده است و به تشریح بیان خواهد شد.
  • تغییر رویکرد از Service Lifecycle به Service Value System
  • تغییر  9 Guiding Principles به 7 Guiding Principles
  • تغییر از  4 P's به 4 Dimensions
  • واقعی تر شدن نگاه به مفهوم ارزش و تغییر رویکرد از Value به Value Co-Creation
  • اضافه شدن Automation Support
  • تاکید بر روی Governance
  • تغییر در Certification Roadmap - جزئیات نقشه راه ITIL 4 در مقاله تشریح Certification Roadmap ITIL 4 بیان شده است. 

جهت مشاهده دوره های آموزشی مرتبط به بخش آموزش ITIL 4 مراجعه بفرمایید.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات