این دوره به شکل پروژه محور به آموزش دو روش CI/CD موجود در ابزار Azure DevOps 2020 می پردازد. روش قدیمی Designer پایه و روش جدید Yaml پایه. همچنین قالب های اولیه راه اندازی CI/CD مورد نیاز سازمان شما به همراه ویدیوهای آموزشی ارائه خواهد شد و شما نیاز به نوشتن کدهای CICD از ابتدا نخواهید داشت. بیشتر...