IOT یا اینترنت اشیا به شبکه ایی از اشیاء سخت افزاری که دارای سنسور و نرم افزار هستند گفته می شود که با هدف اتصال و انتقال اطلاعات به دستگاه های دیگر از طریق اینترنت ایجاد شده اند. تعریف IOT به مرور زمان و ظهور تکنولوژی های جدید و ترکیب آنها دچار تغییراتی شده است، تکنولوژی هایی مثل Machine learning و Embedded systems.

پیچیدگی های ذاتی IOT که به دلیل ترکیب سخت افزار و نرم افزار و اشیا سخت افزاری که در محیطهای با شرایط غیر قابل کنترل حضور دارند به همراه ترکیب تکنولوژی های مختلف ایجاد شده است، پیاده سازی و ارائه محصولات بر اساس این پلتفرم را سخت تر و هزینه برتر از سایر محصولات فناوری اطلاعات پایه می نماید، به شکلی که جهت کاهش هزینه های مرتبط با تحقیق و توسعه تکنولوژی ها شرکت های بزرگ اقدام به اشتراک منابع خود با یکدیگر می نمایند مثل شرکت AT&T و Intel.

یکی از سوالاتی که در زمینه توسعه و نگهداری راهکارهای IOT مطرح می گردد، روش پیاده سازی DevOps و CI/CD با توجه به پیچیدگی ها و پراکندگی اشیاء موجود در شبکه است، که در مقاله پیاده سازی DevOps در اینترنت اشیاء به این موضوع پرداخته شده است، باید توجه داشت استفاده از روش های DevOps باعث کاهش چشمگیر هزینه تولید و نگهداری راهکارهای IOTمی گردد.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات