مانیتورینگ می تواند ابعاد مختلفی از متریک ها را در بر بگیرد، از متریک های اولیه مثل میزان مصرف CPU و فضای خالی دیسکها گرفته تا مانیتورینگ متریک های مرتبط با UX و نحوه استفاده کاربر از محصولات ما و متریک های تجاری مثل تعداد خریدهای روز جاری. در DevOps یکی از مهم ترین نیازها توانایی اندازه گیری وضعیت سازمان در قالب متریک ها و نمایش نحوه تغییر آنها در گذر زمان است، این متریکها می توانند فنی باشند مثل تعداد پابلیش های موفق در هر روز، تعداد تماس های مشتریان با بخش پشتیانی فنی، تعداد خطاهای سمت سرور، تعداد برنچ ها به ازای هر گیت ریپو، تعداد بدهی های فنی موجود و یا تجاری باشند.

در ایران تا چندسال گذشته معمولا مانیتورینگ به شکل غالب بر بخش شبکه و سخت افزار تمرکز داشت ولی با تغییرات قابل مشاهده در حجم بازار محصولات نرم افزاری و پیچیدگی های روز افزون این محصولات دغدغه سازمان ها به سطح مانیتورینگ تجارت و کسب و کار ارتقا پیدا نموده است. از این گذشته معماری های جدید مثل Microservice نیز مزید بر علت شده و استفاده از ابزارهای APM یا Application Performance Monitoring را به امری ضروری و اصولی تبدیل نموده است به شکلی که پیاده سازی مایکروسرویس بدون داشتن یک APM مناسب امری است خلاف اصول مشخص شده در این معماری و سازمان های استفاده کننده از این معماری نیازمند پیاده سازی سطح جدیدی از مانیتورینگ به نام Observability هستند.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات