کتاب ITIL 4 Digital and IT Strategy

این کتاب مناسب برای مدیران فناوری اطلاعات، و مشتاقان به رهبری IT است. این کتاب همچنین ارائه دهنده روش های نوین اعمال تغییر و تحول در استراتژی های تجاری و هدایت سازمان در تغییرات نوین می باشد. 

 

جزئیات بیشتر

50,000 تومان

کتاب ITIL V4 High Velocity IT

این کتاب به بررسی راه هایی که از طریق آن سازمان های دیجیتال و مدل های راهبری دیجیتال در محیط های پر شتاب بهتر عمل خواهند نمود خواهد پرداخت. بررسی استفاده از روش های کاری مثل Agile، Lean و الگوهای فنی مثل خدمات ابری، خودکار سازی و تست خودکار و ارائه سریع محصولات و سرویس ها جهت خلق حداکثر ارزش برای سازمان. 

 

جزئیات بیشتر

50,000 تومان

کتاب ITIL 4 Drive Stakeholder Value

اگر شما مسئول مدیریت و ارتباط با ذی نفعان و مشتریان هستید و قصد بهبود روابط جهت خلق ارزش به صورت مشترک را دارید، اگر شما مسئول طراحی سفر مشتری هستید، با ذی نفعان در ارتباط هستید، در شکل دهی نیازها و تجربه مشتری نقش دارید، در ایجاد Value proposition نقش دارید و اگر به دنبال رابطه ایی همراه با اعتماد در مشتریان خود هستید ماژول Drive Stakeholder Value مخصصوص شما طراحی شده است.

جزئیات بیشتر

50,000 تومان

کتاب ITIL 4 Direct Plan and Improve

این کتاب مناسب متخصصانی است که مسئولیت مدیریت جهت گیری و تعیین استراتژی تیم IT را در سازمان بر عهده دارند، آموزش تراز نمودن فعالیت های جاری با اهداف استراتژیک، بهبود نحوه تغییر اهداف سازمان، تشویق فرهنگ بهبود تدریجی در سازمان و نحوه پیاده سازی آن، کمک به مدیریت سازمان تا تصمیمات با اطمینان بیشتری صورت گیرند. 

 

جزئیات ییشتر

50,000 تومان

کتاب itil v4 Create Deliver and support

این کتاب به تشریح هسته فعالیت های مدیریت سرویس پرداخته و همچنین تمرکز خود را بر چگونگی یکپارچه سازی فعالیت ها و value stream های مختلف با بخش Create و deliver و support قرارداده است. همچنین این Guide به بررسی practice های پشتیبانی و متدها و ابزارها خواهد پرداخت. 

 

جزئیات بیشتر

50,000 تومان

کتاب mastering professional scrum

این کتاب اولین کتابی نیست که شما نیاز به مطالعه آن خواهید داشت. در این کتاب فرض بر این است که شما با ۱۱ المان اصلی اسکرام که شامل نقش ها و رویدادها و محصولات است اشنا هستید، این کتاب با بیان نکات و مثال های کاربردی تلاش دارد تا شما را به سطح اسکرام مستر حرفه ایی ارتقا دهد.

 

 

50,000 تومان