اسکرام در یک دهه گذشته یکی از موفق ترین روش های تولید راهکارهای نرم افزاری بوده، اطلاعات مرتبط با این موضوع در مقاله DevOps چیست ارائه شده است. حتی این راهکار در تولید سیستم های پیچیده مثل سیستم عامل های ماهواره ها و هواپیماها استفاده شده است.

در ایران در سالهای گذشته پیاده سازی های اسکرام با شکست های فراوانی روبرو بوده و دلیل عمده آن برداشت های  سطحی و پایبند نبودن سازمان به اصول اساسی اسکرام و پیاده سازی شبه اسکرام ها بوده و در نهایت امروز با مدیرانی روبرو هستیم که حتی حاضر به صحبت درباره اسکرام نیستند چه اینکه پیاده سازی آن را مورد تایید قرار دهند. در ۲ سال گذشته با افزایش متخصصان اسکرام در ایران و دستیابی به مثال های خوبی از پیاده سازی اسکرام ذهنیت منفی به نسبت اسکرام در حال تغییر است.

اولین سوالی که مطرح می شود این است که اسکرام چیست؟ پاسخ این سوال معمولا شامل توضیح نحوه طراحی اسکرام و مدل کارکردی این فریمورک می باشد.

سوالی مهم تر به خصوص برای تصمیم گیرندگان کلان چرایی استفاده از آن است، در ایران اولین مشکل بر سر راه پیاده سازی اسکرام عدم قبول این روش کاری جدید در سازمان ها است حتی شکست های متعدد در پروژه های فناوری اطلاعات نیز باعث سوال برانگیز شدن نحوه کارکرد فعلی سازمان نمی شود.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات