این دوره به زبان فارسی و بر اساس سرفصل های شرکت مایکروسافت تهیه شده است و به شما جهت اشنایی با اصول کلاود مایکروسافت و خدمات آن کمک خواهد نمود، همچنین این دوره به شما جهت اخذ مدرک مرتبط نیز کمک خواهد نمود و مطالب لازم برای اخذ مدرک مایکروسافت را در اختیار شما قرار می دهد. مدرس خود دارای این مدرک می باشد.

اگر به فکر مهاجرت و کار خارج از ایران هستید حتما نیازمند آشنایی کافی با حداقل یک ارائه دهنده خدمات ابری می باشید.

در خارج از ایران اولین نیاز هر متخصص فناوری اطلاعات داشتن دانش کافی در زمینه Cloud یا خدمات ابری است، هر ارائه دهنده خدمات ابری مثل مایکروسافت دارای مدارک مشخصی در این زمینه هستند. دوره AZ-900 Azure Fundamentals به عنوان نقطه شروع استفاده از خدمات ابری مایکروسافت در نظر گرفته شده است(قابل مشاهده در تصویر زیر).

مطالب این دوره طبق سرفصل های شرکت مایکروسافت می باشد.

 

می توانید فایل PDF سرفصل دوره Azure Fundamentals را از اینجا مشاهده نمایید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر جهت همکاری و یا دریافت مشاوره با واتس اپ ۰۹۱۲۹۲۷۱۲۴۳ تماس حاصل نمایید، متاسفانه به علت عدم حضور در ایران تنها راه ارتباطی واتس اپ و یا ایمیل و اسکایپ می باشد.

مدرس: علی اژدری، با تجربه ۵ ساله در پیاده سازی و استقرار فرهنگ و فرآیندهای DevOps و ابزارهای مرتبط

مدت دوره: 5 ساعت

مشاهده قیمت و خرید محصول

نوع دوره: ویدیو ضبط شده و قابل دانلود، این دوره در حال ضبط می باشد و قیمت با تخفیف 50% جهت پیش خرید در نظر گرفته شده است.

پیش نیاز: کاندیداهای این دوره نیاز است تجربه کار با ابزارهای فناوری اطلاعات مثل دیتابیس ها، مدیریت زیرساخت یا توسعه نرم افزار را داشته باشند.

مخاطب: افراد علاقه مند به کار با شرکت های خارج از ایران و یا مهاجرت کاری

اهداف دوره:

 • آموزش اصول اولیه کلاود و به خصوص کلاود مایکروسافت
 • معرفی انواع خدمات موجود بر روی کلاود مایکروسافت
 • تشریح نحوه شرکت در آزمون و مواردی که باید در نظر بگیرید و کسب نمره قبولی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا پیش ثبت نام در این دوره با ارسال ایمیل حاوی نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود به ایمیل Info@ALM-DevOps.com اقدام نمایید یا با واتس آپ ۰۹۱۲۹۲۷۱۲۴۳ تماس حاصل نمایید. 

سرفصلها

بخش اول – Describe cloud concepts (20-25%)

Identify the benefits and considerations of using cloud services

 • identify the benefits of cloud computing, such as High Availability, Scalability, Elasticity,
  Agility, and Disaster Recovery
 • identify the differences between Capital Expenditure (CapEx) and Operational
  Expenditure (OpEx)
 • describe the consumption-based model

Describe the differences between categories of cloud services

 • describe the shared responsibility model
 • describe Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
 • describe Platform-as-a-Service (PaaS)
 • describe serverless computing
 • describe Software-as-a-Service (SaaS)
 • identify a service type based on a use case

Describe the differences between types of cloud computing

 • define cloud computing
 • describe Public cloud
 • describe Private cloud
 • describe Hybrid cloud
 • compare and contrast the three types of cloud computing

بخش دوم – Describe core Azure Services (15-20%)

Describe the core Azure architectural components

 • describe the benefits and usage of Regions and Region Pairs
 • describe the benefits and usage of Availability Zones
 • describe the benefits and usage of Resource Groups
 • describe the benefits and usage of Subscriptions
 • describe the benefits and usage of Management Groups
 • describe the benefits and usage of Azure Resource Manager
 • explain Azure resources

Describe core resources available in Azure

 • describe the benefits and usage of Virtual Machines, Azure App Services, Azure
  Container Instances (ACI), Azure Kubernetes Service (AKS), and Azure Virtual Desktop
 • describe the benefits and usage of Virtual Networks, VPN Gateway, Virtual Network peering, and ExpressRoute
 • describe the benefits and usage of Container (Blob) Storage, Disk Storage, File Storage, and storage tiers
 • describe the benefits and usage of Cosmos DB, Azure SQL Database, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL, and Azure SQL Managed Instance
 • describe the benefits and usage of Azure Marketplace

بخش سوم – Describe core solutions and management tools on Azure (10-15%)

Describe core solutions available in Azure

 • describe the benefits and usage of Internet of Things (IoT) Hub, IoT Central, and Azure Sphere
 • describe the benefits and usage of Azure Synapse Analytics, HDInsight, and Azure Databricks
 • describe the benefits and usage of Azure Machine Learning, Cognitive Services, and Azure Bot Service
 • describe the benefits and usage of serverless computing solutions that include Azure Functions and Logic Apps
 • describe the benefits and usage of Azure DevOps, GitHub, GitHub Actions, and Azure DevTest Labs

Describe Azure management tools

 • describe the functionality and usage of the Azure Portal, Azure PowerShell, Azure CLI, Cloud Shell, and Azure Mobile App
 • describe the functionality and usage of Azure Advisor
 • describe the functionality and usage of Azure Resource Manager (ARM) templates
 • describe the functionality and usage of Azure Monitor
 • describe the functionality and usage of Azure Service Health

بخش چهارم– Describe general security and network security features (10-15%)

Describe Azure security features

 • describe basic features of Azure Security Center, including policy compliance, security alerts, secure score, and resource hygiene
 • describe the functionality and usage of Azure Key Vault
 • describe the functionality and usage of Azure Sentinel
 • describe the functionality and usage of Azure Dedicated Hosts

Describe Azure network security

 • describe the concept of defense in depth
 • describe the functionality and usage of Network Security Groups (NSG)
 • describe the functionality and usage of Azure Firewall
 • describe the functionality and usage of Azure DDoS protection

بخش پنجم – Describe identity, governance, privacy, and compliance features (15- 20%)

Describe core Azure identity services

 • explain the difference between authentication and authorization
 • define Azure Active Directory
 • describe the functionality and usage of Azure Active Directory
 • describe the functionality and usage of Conditional Access, Multi-Factor Authentication (MFA), and Single Sign-On (SSO)

Describe Azure governance features

 • describe the functionality and usage of Role-Based Access Control (RBAC)
 • describe the functionality and usage of resource locks
 • describe the functionality and usage of tags
 • describe the functionality and usage of Azure Policy
 • describe the functionality and usage of Azure Blueprints
 • describe the Cloud Adoption Framework for Azure

Describe privacy and compliance resources

 • describe the Microsoft core tenets of Security, Privacy, and Compliance
 • describe the purpose of the Microsoft Privacy Statement, Online Services Terms (OST) and Data Protection Amendment (DPA)
 • describe the purpose of the Trust Center
 • describe the purpose of the Azure compliance documentation
 • describe the purpose of Azure Sovereign Regions (Azure Government cloud services and Azure China cloud services)

بخش ششم – Describe Azure cost management and Service Level Agreements (10-15%)

Describe methods for planning and managing costs

 • identify factors that can affect costs (resource types, services, locations, ingress and egress traffic)
 • identify factors that can reduce costs (reserved instances, reserved capacity, hybrid use benefit, spot pricing)
 • describe the functionality and usage of the Pricing calculator and the Total Cost of Ownership (TCO) calculator
 • describe the functionality and usage of Azure Cost Management

Describe Azure Service Level Agreements (SLAs) and service lifecycles

 • describe the purpose of an Azure Service Level Agreement (SLA)
 • identify actions that can impact an SLA (i.e. Availability Zones)
 • describe the service lifecycle in Azure (Public Preview and General Availability) 

مستندات

سرفصل دوره آموزش مقدماتی Azure