شرکت تدبیرپرداز در سال 1379 با هدف فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و تولید نرم افزارهای تخصصی بورس و بازار سرمایه تاسیس شد.

وظیفه تیم ALM-DevOps به عنوان مشاور این مجموعه ارائه خدمات زیر است.

  • آموزش تکنولوژی های مرتبط و مورد نیاز مجموعه به پرسنل سازمان
  • ارائه مشاوره در زمینه پیاده سازی و نگهداری تکنولوژی ها و ابزارها