شرکت تدبیرپرداز در سال 1379 با هدف فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و تولید نرم افزارهای تخصصی بورس و بازار سرمایه تاسیس شد.

وظیفه تیم ALM-DevOps به عنوان مشاور این مجموعه ارائه خدمات زیر است.

  • اجرای به روز رسانی ابزارهای ALM سازمان به نسخه های جدید، Azure DevOps 2020
  • اجرای ‌Best Practice های پیاده سازی دوآپس در Azure DevOps
  • ارائه برنامه کوتاه مدت و میان مدت جهت به روز رسانی زیرساخت های DevOps
  • آموزش ورژن کنترل گیت و Best Practice های آن به تیم های توسعه مجموعه
  • اجرای سیستم مدیریت Artifact ها در مراحل مختلف تولید
  • مشاوره و اجرای DevSecOps در سازمان