انتشارات بین المللی گاج با بیش از ۱۵ سال سابقه در نشر کتب، در سال های اخیر شروع به ورود به تجارت الکترونیک نموده و سایت gajmarket جزء اولین تجربه های این مجموعه در ارائه خدمات الکترونیک بوده است.

تیم ALM-DevOps وظیفه مشاوره و آموزش پرسنل در زمینه های زیر را بر عهده داشته است.

Upgrade Old versions of TFS to the latest one
Migrate different teams from different kind of tools and processes to "1 system" approach and Integrate hole teams Version Control and Issue tracking systems
Create Continuous Integration And Continuous Delivery Pipeline for Teams
Create Continuous Improvement Plan for Organization