شرکت کسرا ؛ شرکت کیمیاگران سرزمین رایانه در سال 1379 با هدف ارائه خدمت به سازمان های بزرگ در حوزه مدیریت کنترل تردد پرسنل آغاز به کار کرد؛ و اکنون با کسب 23 سال تجربه و با داشتن بیش از 1000 مشتری بزرگ سعی کرده است در مسیر توسعه در کنار کسب و کارهای بزرگ ایرانی باشد.

به عنوان مشاور DevOps Transformation بخشی از وظایف تیم ALM-DevOps به شرح زیر بوده است. ( به دلیل حفظ اطلاعات کارفرما، در زیر به بیان کلی موارد اشاره شده است )

  • ارائه مشاوره و آموزش جهت ارتقای نسخ ابزارهای در حال استفاده بدون Down time به آخرین نسخ
  • مشاوره و آموزش در زمینه دواپس و پیاده سازی پرکتیس های مورد اشاره در آن مثل CI/CD, Test Automation
  • مشاوره و آموزش در زمینه پیاده سازی اجایل و اسکرام