صنعت بیمه به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی در هر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. میزان رشد صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از شاخص های رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. در همین راستا شرکت فناوران اطلاعات خبره، صنعت بیمه را به عنوان بازار هدف خود انتخاب نموده و تمامی فعالیت‌های خود را معطوف به این صنعت نموده است. لذا ارائه راه کارهای تخصصی جامع بیمه گری در صنعت بیمه در دستور کار قرار گرفته است. کلیدی ترین محصول شرکت سامانه بنیان « سیستم جامع بیمه گری » می باشد که به عنوان یک Core Insurance توانسته است نقش بسزایی را در پاسخ به نیازهای نرم افزاری شرکت های بیمه ای ایفا نماید.

وظیفه تیم ALM-DevOps به عنوان مشاور در پروژه به روز رسانی زیرساخت های ALM سازمان به شرح زیر بوده است.

  • به روز رسانی ابزارهای خاص منظوره طراحی شده در سازمان به نسخه های جدیدتر
  • به روز رسانی نسخه TFS سازمان از ۲۰۱۵ به Azure DevOps 2019
  • ارائه راهکارها و ابزارهای لازم جهت مدیریت محصول، تشکیل تیم اجایل و تولید نرم افزار به صورت اجایل
  • استفاده از سیستم های ورژن کنترل و CI/CD جدید و شروع حذف XAML بیلدها
  • مدیریت دانش و مدیریت تغییرات دیتابیس با استفاده از ابزارهای جدید.