جهت راحت تر نمودن حرکت سازمان ها به سمت راهکارهای نوین توسعه و نگهداری نرم افزار، تبم ALM-DevOps اقدام به ارائه راه حل ها و محصولات نموده است تا سازمانها خود نیاز به سرمایه گذاری کلان در بخش های مختلف نداشته باشند.

راه حل های موجود به شرح زیر می باشند.

  • UI Test Automation Framework: این فریمورک بر در نظر گرفتن اصول طراحی POM و Selenium طراحی گردیده است. از این فریمورک می توان جهت خودکار سازی Acceptance test و Performance test و Integration test استفاده نمود.
  • ارائه دهنده ارزان ترین و کم دردسر ترین راهکارهای ALM برای سازمان شما
  • پایپلاین های آماده و پیشرفته در ابزارهای CI/CD
  • تست امنیتی محصولات نرم افزاری
  • ساختار آماده SSDLC برای پیاده سازی در سازمان شما

محصولات موجود به شرح زیر می باشند.

  • محصول یکپارچه کننده تیم پشتیبانی و تیم تولید محصول: در تمامی راه حل هایی که جهت مدیریت تیمهای نرم افزاری ایجاد می گردد جای خالی ارتباط بین مشتری و تیم توسعه احساس می گردد. این محصول این جای خالی را در محصولاتی مثل Jira و azure devops پر می نماید.