مهاجرت به Cloud در کنار مزایایی که دارد نیازمند دانش مرتبط با زیر ساخت های ابری و دانش فنی مرتبط با ارائه دهنده خدمات می باشد، به عنوان مثال برخی خدمات مثل شبکه و سرورهای مجازی در برندهای مختلف به شکل های متفاوتی نامگذاری و طراحی شده اند.

علاوه بر خدمات عمومی ارائه شده توسط برندهای مختلف مثل Azure و AWS، برخی خدمات مختص یک برند خاص است و این موارد در انتخاب vendor ارائه دهنده خدمات تاثیر گذار است.

تیم ALM-DevOps با توجه به سابقه خود در پیاده سازی خدمات ابری vendor هایی مثل Microsoft Azure و Amazon AWS و ابر آروان در محصولات مختلف، به ارائه مشاوره و خدمات فنی مرتبط در این زمینه می پردازد.