طراحی خط تولید و نگهداری نرم افزار امن یا Secure Software Development lifecycle(SSDLC) به معنای ساختار و فرآیندی است که تولید محصولات نرم افزاری با کیفیت، با کمترین هزینه، با در نظر گرفتن موارد امنیتی و در کمترین زمان را ممکن می سازد. ما می توانیم به شما در اجرای هر چه بهتر SSDLC کمک نماییم.

 همانطور که تولید یک محصول در صنعت جهت بهینه سازی، در یک خط تولید صورت می پذیرد مثل صنایع لبنی، و در صورت نیاز به تغییر در محصول، با تغییر خط تولید، تمامی محصولات تغییر را دریافت خواهند نمود، در فرآیند تولید نرم افزار نیز باید همین اصل در نظر گرفته شود، با این تفاوت که خط تولید نرم افزار نمی تواند فقط برای تولید نوع خاصی از پنیر طراحی شود، بلکه هر محصول موجود در خط تولید، خود تماما محصولی متفاوت است و این موضوع باعث بروز پیچیدگی هایی در تولید محصولات نرم افزاری شده و راهکاری موجود در سایر صنایع را بی تاثیر می نماید. تولید محصولات نرم افزاری به شکل صنعتی و استاندارد یکی از دغدغه های امروزه سازمان ها است، محصولی که در صورت Out−Source شدن به راحتی قابل تحلیل و درک از طرف کارفرما باشد.

ساختارهای تولید نرم افزار مثل Application Lifecycle Management و ابزارهایی که بر طبق آن تولید شده اند جهت رفع این نیاز طراحی شده اند.

ما مفتخریم که همیشه تلاش خود را جهت بهبود هر چه بیشتر SSDLC های مشتریان خود نموده ایم.