پیاده سازی DevOps شامل سه بخش Culture و  process و tool است. که معمولا tool آخرین بخشی است که جهت پیاده سازی مد نظر قرار می گیرد. معمولا به علت راحتی پیاده سازی ابزار به جای پیاده سازی فرهنگ یا فرآیند، در دسترس ترین بخش DevOps ابزار در نظر گرفته شده و غالبا شروع مهاجرت سازمان به DevOps از پیاده سازی ابزارهای مرتبط می باشد.

 با توجه به دامنه ایی که DevOps تحت پوشش خود قرار می دهد نمی توان تمام نیاز فنی تیم را از طریق یک Solution مرتفع نمود در نتیجه تیم نیازمند مجموعه ابزاری خواهد بود تا هر کدام به فراخور وضعیت تیم و تکنولوژی های استفاده شده پیاده سازی و مورد استفاده قرار گیرند. به این مجموعه ابزار DevOps Toolchain گفته می شود.

برخی از این ابزارها در تصویر زیر قابل مشاهده هستند.

این ابزارها به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند، ابزارهایی که در یک زمینه متخصص بوده و توانایی یکپارچه سازی با سایر ابزارها را دارند، که بالغ بر ۹۰٪ ابزارهای موجود در این دسته بندی قرار دارند و ابزارهایی که در چندین زمینه به ارائه خدمات می پردازند و توانایی یکپارچه شدن با سایر ابزارها را نیز دارند، سه گزینه اصلی Atlassian ALM Suite و GitLab و  Azure DevOps هستند، همچنین خدمات ابری مثل AWS و Azure نیز دارای مجموعه ابزارهای منحصر به فرد خود می باشند.

تیم ALM-DevOps سعی در ارائه Best Practice های مرتبط با پیاده سازی و نگهداری ابزارهایی که شما انتخاب کرده اید دارد.