در تمامی راه حل هایی که جهت مدیریت تیمهای نرم افزاری ایجاد می گردد جای خالی ارتباط بین مشتری و تیم توسعه احساس می گردد. این محصول این جای خالی را در محصولاتی مثل Jira و azure devops پر می نماید.

وظیفه این محصول برقراری ارتباط مستقیم بین تیم توسعه سازمان و مدیران محصول با مشتریان سازمان می باشد به شکلی که اطلاعات قابل مدیریت و جمع آوری باشد. طراحی محصول مشتری محور در سالهای اخیر یکی از رویکرد های نوین سازمان ها بوده به خصوص در زمینه هایی که مشتریان دارای دانش و بینش کافی جهت پرسش سوال در زمینه مدل پیاده سازی نیازمندیها در محصول می باشند. وجود یک فرانید جهت مدیریت بازخوردهای مشتریان و اتصال آن مستقیما به تیم توسعه و کاهش سربار تیم پشتیبانی می تواند علاوه بر کاهش هزینه های تیم پشتیبانی، باعث رضایت خاطر بیشتر مشتریان و افزایش سرعت سازمان در دریافت نظرات و نیازمندی های مشتریان گردد.