بخش Repo در ابزار Azure DevOps وظیفه مدیریت تمامی فرآیندهای مرتبط با ورژن کنترل های توزیع شده و متمرکز را بر عهده دارد. این بخش دو مدل ورژن کنترل Git و TFVC را پشتیانی می نماید.

برخی از امکانات بخش Repo شامل:

  • ارائه یکی از ابزارهای مدیریت گیت ریپوها با امکانات متعدد
  • امکان جستجو با تایپ نام فایل یا فولدر در تمامی ریپو
  • جدا سازی کامیت ها از پوش ها و امکان گزارش گیری مستقل
  • مدیریت برنچ ها و امکان تعیین policy بر روی برنچ های خاص مثل مستر
  • پر امکانات ترین ابزار در زمینه مدیریت Pull requestها و تعاملات بین اعضای تیم در به نتیجه رساندن PR
  • امکان تعیین Policy به صورت مجتمع برای تمامی گیت ریپوهای تیم پروژه
  • و بسیاری امکانات دیگر