یکی از مشتریان سرویس VSTS  مایکروسافت شرکت Shell است. در این ویدیو  شرکت شل نظرشو درباره سرویس VSTS و DevOps مایکروسافت بیان می کنه.