به تازگی و پس از برگزاری کنفرانس Connect(); 2017 توسط شرکت مایکروسافت محصولات جدید این شرکت و به روز رسانی های محصولات قبلی ارائه شد. که در اینجا و مقالات اینده به بررسی این به روزرسانی ها خواهیم پرداخت.

برای مشاهده ویدیوها و جزئیات این کنفرانس می تونید به لینک Connect(); ۲۰۱۷ برید.

یکی از خبرهای مهم ارائه Microsoft team foundation server 2018 بود، در این مقاله جزئیات کامل این به روز رسانی رو با هم بررسی می کنیم.

نسخه کامل ISO TFS 2018 را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 همچنین لینک دانلود سایر نسخه ها به شرح زیر هستند.
 
مواردی که به نسخه TFS 2018 اضافه شدند شامل موارد زیر هستند:
 
 • We have improved the Project Creation Wizard and Process Template Manager on the web.
 • You can now customize the work item form header.
 • We optimized the mobile work item form.
 • We added support for Git forks.
 • You can manage massive Git repositories with GVFS.
 • You can view, filter, delete, and set the security of Git tags.
 • We added file minimap, bracket matching, and toggle white space to web code editing.
 • We made many improvements to pull requests.
 • You have a new improved Wiki experience.
 • We’ve added support for Maven packages.
 • You can import and export, and pause build definitions.
 • The new Release Definition Editor has opt-in by default.
 • You can deploy with VM deployments.
 • We improved exploratory testing traceability.
 • We added test batching.
 • You can now view a chart widget for test plans and test suites.
 مواردی که در نسخه Team Foundation Server 2018 حذف شدن:
 • We removed support for XAML Builds.
 • Support for Lab Center and automated testing flows in Microsoft Test Manager has been removed.
 • We discontinued TFS Extension for SharePoint.
 • We removed the Team Room feature.
اطلاعات کامل تغییرات نسخه ۲۰۱۸ در فایل ضمیمه موجود است. 

مستندات

بررسی و آموزش جزئیات TFS 2018 final release