این بخش مختص آموزش Azure است و در همین راستا دوره های Azure به صورت ویدیو ضبط شده در این بخش ارائه خواهند شد. آموزش فارسی Azure جزء اهداف ما است، همچنین در صورت نیاز شما کلاس Azure نیز قابل برگزاری می باشد.

Certificate های Azure مرتبط قبل از ضبط هر دوره توسط مدرس اخذ شده است و شما می توانید از راهنمایی های مرتبط جهت اخذ مدرک مایکروسافت در این دوره ها بهره مند گردید. دوره هایی که در این ارائه شده اند به شرح زیر هستند.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات