این ابزار یکی از بهترین گزینه های موجود جهت پیاده سازی IAC در سازمان و تیم شما می باشد و به خصوص اگر سازمان شما به طور همزمان از چندین Cloud استفاده می نماید این ابزار توانایی پشتیبانی تمامی آنها را خواهد داشت.

در این بخش به آموزش Terraform خواهیم پرداخت، در قالب آموزش رایگان Terraform و یا دوره های آموزش Terraform به صورت تخصصی.