دوره های آموزش فارسی DevOps سعی در اشاره به مفاهیم اصلی DevOps و ارائه آنها به تیمها و سازمان های علاقه مند دارد. استفاده از یک یا چند ابزار خاص باعث پیاده سازی DevOps در تیم نخواهد شد بلکه حرکتی در پایین ترین لایه DevOps جهت رسیدن به این مهم است. در ابتدا تیم ها باید چرایی استفاده از این روش و نحوه صحیح استفاده از آن و تغییراتی که نیاز است در تیم صورت گیرد را درک کرده و بپذیرند، به جرات می توان گفت حرکت به سمت DevOps در تعداد زیادی از تیم های موجود در کشور ما حتی ممکن نیست و نیازمند درک نیاز به اعمال تغییرات زیرساختی در نحوه تولید و نگهداری محصولات است و در نتیجه باعث تغییر مدل کاری تیم ها می شود.

در این دوره ها به نحوه Transformation سازمان به DevOps و ابزارهایی که می توانند در هر مرحله به یاری ما بشتابند نیز اشاره خواهد شد.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات