یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه ارائه محصولات مرتبط با استاندارد ALM شرکت اطلسیان می باشد. این شرکت محصولات متفاوتی را جهت پوشش استاندارد ALM ارائه داده تا نیازهای سازمانها را پوشش دهد.

هر کدام از این محصولات به تنهایی قابل استفاده بوده و قابلیت اتصال به سایر ابزارها مثل GitLab و Jenkins و غیره را داراست.

هر شرکت فعال در زمینه ALM اعتقاد به the Whole Toolchain in One Application دارد و سناریوهای مختلفی را جهت ایجاد یک سیستم یکپارچه در نظر گرفته است، در نتیجه بهترین روش استفاده از ابزارهای آنها به صورت یکپارچه است. در نتیجه بهترین روش استفاده از ابزارهای atlassian استفاده از تمامی آنها در کنار یکدیگر است.

در نتیجه استفاده از هر کدام از ابزارها نیازمند دوره آموزشی خاص خود است و دوره دیگری جهت آموزش مدل مد نظر اطلسیان در استفاده یکپارچه از این ابزارها مورد نیاز است.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات