آموزش Jenkins به عنوان مرجع اسناد آموزشی و دوره های مرتبط با ابزار Jenkins که شامل نحوه نصب و راه اندازی Jenkins، روش های استقرار در سازمان ها و Best Practice های مرتبط با آن می گردد.

Jenkins به تنهایی دارای امکانات پایه ایی می باشد ( Jenkins به تنهایی قادر به انجام عملیات های محدودی می باشد ) که بر اساس این امکانات و  Open Source بودن خود فضایی جهت Integration با ابزارهای مختلف ایجاد نموده است و نتیجه این موضوع وجود تعداد بسیار بالایی از Plug-in ها جهت استفاده های مختلف می باشد.

این ابزار دارای بخش های کلی زیر می باشد.

  • نصب و استقرار در سیستم عامل های مختلف Windows، توزیع های مختلف لینوکس مانند CentOs، Ubuntu، Debian، Debian و نصب از طریق Containerization
  • پیاده سازی نیازها با دو حالت Scripted Pipeline و Declarative Pipeline
  • معماری و ساختار طراحی شده در jenkins 
  • ساختارهای امنیتی در Jenkins
  • انواع پروژه های موجود
  • مدیریت پلاگ این ها
  • پیاده سازی CI و CD با توجه به تکنولوژی های مختلف

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات