آموزش تولید و مدیریت محصول

مجموعه دوره های مرتبط با مدیریت تولید و نگهداری محصولات نرم افزاری تلاش دارد تا به بخش های مختلف مرتبط با این موضوع بپردازد. فریمورک مورد استفاده جهت مدیریت نیازمندی ها و ارتباط با تیم تولید و نگهداری، نحوه تعیین استراتژی محصول، نحوه تغییر روش کاری در تیم های توسعه نرم افزار.

 

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات