شاید به جرات بتوان Git را اصلی ترین ابزار موجود جهت مدیریت Version control نامید، این ابزار با کارنامه درخشان خود در پیاده سازی سیستم عامل لینوکس جایی جهت شک و تردید باقی نگذاشت و تبدیل به یکی از ابزارهای کلیدی در حذف بروکراسی و ایجاد فضایی باز برای توسعه محصولات در تیمی هایی مثل گوگل گردید.

در این بخش به ارائه منابع و دوره های مناسب در زمینه آموزش این ابزار خواهیم پرداخت.

یکی از مناسب ترین منابع برای درک نحوه استفاده از این ابزار کتاب رایگان Pro Git است.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات