سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان به عنوان یکی از مشتریان تیم ALM-DevOps.com از خدمات زیر استفاده نموده است.

  • برگزاری از راه دور دوره DevOps Fundamentals
  • مشاوره در زمینه فرآیندها و ابزارها حوزه DevOps