پروژه های پیاده سازی و استقرار DevOps

در حال حاضر مزایای روش های جدید توسعه و نگهداری محصولات نرم افزاری بر کسی پوشیده نیست، مساله ایی که باعث عدم پیاده سازی این روش ها در سازمان ها می گردد عدم وجود تجربه کافی در پیاده سازی این روش ها می باشد که گاها باعث تحمیل هزینه های سنگین زمانی و ریالی بر سازمان شده و از همه مهمتر باعث دید منفی سازمان به این روش ها می گردد و بعید است سازمان به زودی مجددا اقدام به پیاده سازی چنین روشهایی نماید، که همین مساله سازمان را در مقابل رقبا در معرض ریسک های فنی و تجاری قرار می دهد.

در پیاده سازی روش هایی مثل Agile و DevOp و SRE فرهنگ و فرآیند و ابزار نقش کلیدی ایفا می نمایند و نیاز است سازمان دارای یک نقشه راه مشخص و مدون بوده و از ابتدا این موضوع را با سایر همکاران به اشتراک بگذارد.

بزرگترین مشکلات در زمینه استقرار چنین فرآیندهایی در سازمان ها به طور معمول مسائل فرهنگی، نبود آموزش مناسب و پیچیدگی های فرآیندها و ابزارهای جدید است. تیم ALM-DevOps با توجه به سابقه استقرار DevOps در سازمان های مختلف، آمادگی همکاری با سازمان شما جهت تهیه نقشه راهی مختص سازمان شما (با در نظر گرفتن سطح بلوغ فرآیندی و فنی سازمان) جهت تبدیل سازمان شما به یک سازمان نوین را داراست.

فرآیندها و ابزارهای مطرح در Agile و DevOps جزء تکنولوژی های نسل چهارم می باشند و هزینه تولید و نگهداری به این روش ۵۰٪ کمتر از تکنولوژی های نسل سوم است، همچنین تکنولوژی های نسل سوم ۴۰٪ هزینه تولید و نگهداری کمتری به نسبت به نسل دوم داراست. نسل تکنولوژی مورد استفاده در سازمان بر ارزشیابی سازمان در بورس تاثیری مستقیم دارد.

حال اگر شما از تکنولوژی نسل دوم استفاده می نمایید رقبای شما با استفاده از موج چهارم تکنولوژی ها هزینه تولید تا ۶۰٪ کمتر از شما را دارا هستند.

تیم ما ریسک و هزینه این مهاجرت به تکنولوژی نسل چهارم را برای شما به حداقل می رساند. پیاده سازی این تکنولوژی ها نیازمند رویکرد Continuous Improvement است در نتیجه شما نیازمند یک نقشه راه مشخص و دقیق با توجه به شرایط جاری سازمان خود هستید.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات