یکی از مشتریان سرویس VSTS  مایکروسافت شرکت Columbia Sportswear است. در این ویدیو  شرکت کلمبیا نظرشو درباره سرویس VSTS و DevOps مایکروسافت بیان می کنه.